Adgangskontrol

Adgangskontrol har aldrig været nemmere.

Få et hurtigt overblik over hvem der kommer og går, og hvornår de gør det. Samtidig er vores løsning nem at administrere, og designet til at sikkerhed og fleksibilitet går op i en højere enhed.

Vores elektroniske adgangskontrol system dækker alle behov for en fleksibel og sikker hverdag.

Via Systems adgangssystem er et af markedets mest fleksible adgangskontrolsystem. Systemet tilbyder mange dynamiske løsninger, der gør det lettere at tilpasse alle faciliteter.

Det er let at kombinere og opgradere uden at det er nødvendigt at udskifte hele systemet.

Vi har et bredt udvalg af adgangskontrolsystemer, som sikrer at vi altid kan finde en løsning der passer til jeres behov.

Alt med ét kort. Mere enkelt kan det ikke blive. Brugeren udstyres med en "nøgle", som kan benyttes ved alle virksomhedens faciliteter, både som ID, adgangskort og som betalingskort eller forbrugskort.

Via adgangskontrol anvender enten id-kort, magnetkort, stregkoder, armbånd eller nøglebrikker som identifikation.

Uanset størrelse og funktionalitet er vores adgangssystem baseret på de samme komponenter. Så er det nemt at opgradere og tilføje nye funktioner uden at skifte eller købe nyt system.

Via adgangskontrol er et "elektronisk" adgangssystem som kan kontrollere flere adgangsveje på én gang. Typiske steder vil være virksomheder, uddannelsesinstitutioner og større boliganlæg.

Adgangsterminaler opsættes ved alle indgange, f.eks. døre, porte og evt. parkeringsbomme. Alle adgangsterminaler er forbundet sammen i en brugervenlig og valgfri pc-løsning der placeres i administrationen. Her kan personalet altid se, hvilke lokaler den enkelte person har været i på et givet tidspunkt.

Brugerkartoteket danner grundstammen i hele adgangskontrolsystemet, uanset om det er et integreret system eller et enkeltstående system. Systemet holder styr på samtlige personer og hvor de må færdes. Desuden kan systemet anvendes til administrative formål vedrørende de enkelte personer, f.eks. udskrivning af telefonlister, kuvertlabels m.v.  

Sikkerhed

Der er stor sikkerhed ved Via System adgangskontrol. Alle der benytter adgangsvejene blevet identificeret via deres adgangsnøgle.

Hver gang en person indlæser sin adgangsnøgle i en af adgangsterminalerne, registreres det i systemet. Systemet danner en logfil er en liste med de adgangsnøgle-numre der er indlæst i samtlige adgangsterminaler i adgang systemet Deres VIA System. Logfilen bliver skrevet i kronologisk rækkefølge og kan afgrænses til en ønsket tidsperiode

I tilfælde af tyveri og hærværk, kan administrations-personalet se i logfilen, hvilke personer der kan have været i lokalet på det konkrete tidspunkt. Dette har også en præventiv virkning!

Hvis en person taber sin adgangsnøle eller en adgangsnøgle bliver stjålet, kan den omgående spærres gennem brugerkartoteket. Herved er den bortkomne adgangsnøgle gjort ugyldig. Personen får herefter udleveret en ny adgangsnøgle.  

Gruppeinddeling

Sikkerheden i adgangskontrollen øges ved at inddele alle adgangsnøgler i grupper fra 0-99. Hver gruppe har adgang til udvalgte adgangsterminaler.

En gruppe kan f.eks. være alle i kantinen. Disse personer har adgang til lokalerne i katine-området og diverse fællesområder bl.a. cykelkælderen og virksomhedens motionsrum. En anden gruppe er rengøringspersonalet. Disse personer har adgang til samtlige lokaler, så de kan yde den nødvendige service. I boliganlæg består en gruppe typisk af beboere der bor i samme boligopgang!

Gruppenumrene står på den enkelte medarbejders kartotekskort i brugerkartoteket. Desuden har den enkelte gruppe et kartotekskort i gruppekartotek-terminal. Her kan administrations-personale indtaste hvilke adgangsterminaler gruppen har adgang til.

Det er ikke altid ønskeligt at samtlige personer skal have adgang til lokalerne hele døgnet og alle ugens dage. Derfor tildeles hver gruppe en eller højst tre adgangsperioder (tidsperioder) for hver ugedag. I disse perioder kan gruppens personer færdes frit i de lokaler gruppen har adgang til.

Som før nævnt har hver enkelt gruppe sit eget kartotekskort i gruppekartotek-terminal. Legeledes har den enkelte gruppe sit eget kartotekskort i gruppekartotek-tid. Her kan administrations-personalet indtaste hvornår gruppen har adgang til deres adgangsterminaler.

Der er mulighed for at indlægge "egne helligdage" i systemet, f.eks. alle skæve helligdage, sommerferie o.s.v. På disse dage tror adgangsterminalerne at det er søndag. For at få adgang på en "helligdag" skal man altså have adgangsperioder på søndage.  

Terminal-ur

Gruppekartotekerne kan suppleres med et terminal-ur. Det anvendes hvis man vil holde udvalgte adgangstermialer, f.eks. hovedindgangen, åbne indenfor den normale åbningstid.

I den "åbne periode" er de udvalgte adgange ulåste - d.v.s. alle har adgang, også dem uden adgangsnøgle. Der registreres ikke logfil i denne periode.

I den "lukkede periode" er alle adgange låste. Der gives kun adgang med gyldig adagangsnøgle med de nødvendige rettigheder. Enhver form for adgang eller forsøg på adgang registreres i logfilen.  

Identifikation

Et id-kort er et plastic magnetkort som kan forsynes med medarbejderes navn og adresse samt foto. Desuden kan disse kort lamineres så de bliver meget holdbare.

En nøglebrik er en matalkapsel som sidder i en plasticholder. Den er på størrelse med en almindelig nøgle og kan placeres i et normalt nøglebundt

Der kan til begge typer suppleres med en 4-cifret PIN-kode.  

Brugerkartotek

Alle adgangsnøgler oprettes på edb i et "brugerkartotek". Her kan der indtastes en række forskellige oplysninger om personen, f.eks.:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Gruppetilhørsforhold

Et brugerkartotek er ofte meget identisk med det medarbejder-/beboerkartotek der i forvejen findes i administrations-pc'en. Derfor er der mulighed for enten at de to kartoteker kan kommunikere sammen eller at det hele kan køres fra et kartotek. Der skal altså kun gemmes opslyninger om "fru Hansen" et sted i computeren.

Kontakt vores salgsafdeling for yderligere spørgsmål og mere information om produkter & priser

Vores sælgere kommer gerne på besøg for at demonstrere vores produkter & komme med forslag til at forbedre virksomhedens nuværende IT løsninger

Entresystem & billetsystem med adgangskontrol & indgangskontrol samt omklædningsrum & skabe til svømmehal, idrætshal, stadion og sportsarena.Entresystem & billetsystem med adgangskontrol & indgangskontrol samt omklædningsrum & skabe til svømmehal, idrætshal, stadion og sportsarena.Entresystem & billetsystem med adgangskontrol & indgangskontrol samt omklædningsrum & skabe til svømmehal, idrætshal, stadion og sportsarena.Entresystem & billetsystem med adgangskontrol & indgangskontrol samt omklædningsrum & skabe til svømmehal, idrætshal, stadion og sportsarena.

Kundecases / kundereferencer

Her kan du se billeder og læse mere om nogen af vores kundereferencer og de forskellige løsninger vi tilbyder.

Se billeder fra vores forskellige installationer.

Vi tilbyder service og support alle ugens 7 dage kl. 06 – 22

Vores service koncept er optimeret til ferie- fritids- og underholdningsbranchen
Vi holder åbent alle ugens 7 dage imellem kl. 6 - 22