Parken

Leveret i 1999 – udbygget og vedligeholdt siden

Fuldautomatisk tælleranlæg til optælling af tilskuere. Der tælles via adgangsmøller og håndholdte tælleknapper.  Hvert tribuneafsnit beregnes indviduelt med procenttal for belægning. Der findes grafisk oversigtsbillede over hele parken, der giver et totaloverblik.

Her kan du læse mere om Parken.

Skriv et svar