Adgangsmølle i entre området. Ind- og udgang bliver kontrolleret af vores personmøller.