Adgangsmølle, personkarrusel, kortlæsere, elektronisk låge, kortlæser og gelænder.